จัดซื้อจัดจ้าง

iconcate-26

DateTitle
2018/10/08เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25622018-10-08 01:57:07
2018/07/17ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2018-07-17 06:56:46
2018/03/20ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำ ซอยชลประทาน ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2018-03-20 15:00:43
2018/03/02ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 3 (บ้านป้าชดต่อเนื่องจากของ อบจ.)2018-03-02 12:58:01
2017/08/23โครงการเรียงหินใหญ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำ บ้านหัวหาด หมู่ที่22017-08-23 04:42:42
2017/08/23ประกาศ สอบราคาปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยศุภโยค-ไฟฟ้าเขต-ราชเกษมหมู่ที่4-62017-08-23 04:35:38
2017/08/02ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ2017-08-02 05:01:33
2017/07/13ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยข้างวัดประดิษฐ์หมู่ที่3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2017-07-13 08:09:01
2017/07/11ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคสล.และเชื่อมท่อระบายน้ำ ซ.ถ้ำหว้า 3 หมู่52017-07-11 09:49:49
2017/06/15ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่2 ระยะ 30 เมตร2017-06-15 03:33:16
2017/03/03ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 3 ระยะ 37 เมตร2017-03-03 11:11:17
2017/02/05ประกาศสอบราคาเสริมคันดินแนวตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่1-32017-02-05 10:26:48
2016/07/20ประกาศสอบราคาซื้อ รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ2016-07-20 10:24:24