คู่มือการจัดเก็บรายได้ ประจำปี2559

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่

–        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

–        ภาษีป้าย

–        ภาษีบำรุงท้องที่

อบต.บ้านหม้อ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี  ในเขตตำบล.บ้านหม้อ

ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่  4  มกราคม  –      29  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559

ภาษีป้าย                    ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่  4  มกราคม  –        31  มีนาคม   พ.ศ.2559

ภาษีบำรุงท้องที่          ยื่นแบบแสดงรายการ  ตั้งแต่  4  มกราคม  –        30  เมษายน   พ.ศ.2559

เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ ในเขตอบต.บ้านหม้อ  จึงขอให้ผู้มีทรัพย์สิน อันเข้าข่ายเสียภาษีตามกฎหมาย  ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2559  ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่  กองคลัง {#AddEmoticons0421}โทร. 032-419735

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *