ติดต่อ อบต.

sdsd

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

เลขที่  27 หมู่ 3  ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 7600

อีเมล: ฺBanmorsocial@gmail.com
โทรศัพท์: 032-419735
แฟกซ์: 032-419735
www.banmor.go.th

ข้อมูล: มีปัญหาอะไรหรือต้องการสอบถามข้อมูลกรอกผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง

หรือ ส่งอีเมลมาโดยตรงที่   Beau_nui@hotmail.com

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและรับเรื่องร้องเรียน

แผนที่  ที่ทำการอบต. บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี