ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

DateTitle
2017/09/20ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคศล.และเชื่อมท่อระบายน้ำ ซอยถ้ำหว้า3 หมู่5
2017/09/20ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมต่อสร้างระบบน้ำซ.ข้างวัดประดิษฐ์
2017/08/16ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซ.ข้างวัดประดิษฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2017/04/25ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2 ระยะ 30.00 ม.
2017/04/25ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหมู่ 3 ระยะทาง37.00 ม.
2017/02/11ประกาศรายชื่อผู้ผู้ชนะการเสนอราคา เสริมคันดินหมู่ 1-3
2016/08/28ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุก ขนาด4 ตัน 6 ล้อ