ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

DateTitle
2017/08/23โครงการเรียงหินใหญ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำ บ้านหัวหาด หมู่ที่2
2017/08/23ประกาศ สอบราคาปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยศุภโยค-ไฟฟ้าเขต-ราชเกษมหมู่ที่4-6
2017/08/02ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
2017/07/13ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยข้างวัดประดิษฐ์หมู่ที่3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2017/07/11ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคสล.และเชื่อมท่อระบายน้ำ ซ.ถ้ำหว้า 3 หมู่5
2017/06/15ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่2 ระยะ 30 เมตร
2017/03/03ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 3 ระยะ 37 เมตร
2017/02/05ประกาศสอบราคาเสริมคันดินแนวตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่1-3
2016/07/20ประกาศสอบราคาซื้อ รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ