สรุปผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

DateTitle
2017/08/16รายงานผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซ.ข้างวัดประดิษฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2017/03/27รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่2 ระยะ 30 ม.
2017/03/07สรุปผลการสอบราคาเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่3 ระยะ 37 ม.
2017/02/11สรุป ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนคันดิน หมู่ 1-3
2016/08/27ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน