รายงานการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)

DateTitle
2018/06/05ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี25602018-06-05 06:19:11
2017/07/13ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี25592017-07-13 08:14:13
2015/07/13ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการ ประจำปี25582015-07-13 07:31:08