รายงานตัวการมีชีวิต เพื่อยืนยันการรับเบี้ย ประจำปี2560

20151014125933

ข่าวฝากจากกองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านหม้อ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สูงอายุ /ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ขอให้ท่านมารายตัวการมีชีวิตภายในเดือนกันยายน – 31ตุลาคม ของทุกปี  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยทุกประเภทต้องรายงานตัวการมีชีวิตเพื่อยืนยันการรับเบี้ยในปีงบประมาณถัดไป กรุณานำทะเบียนหรือบัตรผู้พิการตัวจริง มาเพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันการมีชีวิต หากท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางไปรายงานตัวด้วยตัวเองสามารถมอบอำนาจให้แก่ผู้ดูแล เพื่อดำเนินการแทนได้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 032-419735 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *