รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

DateTitle
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน ก.ย.2018-11-09 08:31:26
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน ส.ค.2018-11-09 08:28:43
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน ก.ค.2018-11-09 08:22:08
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน มิ.ย.2018-11-09 08:18:05
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน พ.ค.2018-11-09 08:16:14
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน เม.ย.2018-11-09 08:12:23
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน มี.ค.2018-11-09 08:02:22
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน ก.พ.2018-11-09 07:58:41
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน ม.ค.2018-11-09 07:55:34
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน ธ.ค.2018-11-09 07:51:19
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน พ.ย.2018-11-09 07:38:10
2018/11/09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2561 เดือน ต.ค.2018-11-09 07:31:09