ประกาศผู้ซื้อซองสอบราคาจ้าง

DateTitle
2017/09/20รายชื่อผู้มาซื้อซอง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคศล.และเชื่อมท่อระบายน้ำ ซอยถ้ำหว้า3 หมู่5
2017/09/20รายชื่อผู้มาซื้อซอง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมต่อสร้างระบบน้ำซ.ข้างวัดประดิษฐ์ ม.3
2017/08/16รายงานผู้ซื้อซอง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซ.ข้างวัดประดิษฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2017/03/29ซื้อซองเขื่อนคันดินหมู่ 3 ระยะ37 ม.
2017/03/07รายงานผู้ซื้อซองสอบราคาจ้าง เสริมคันดินแนวตลิ่งแม่น้ำเพชร หมู่1-3
2017/03/07ประกาศผู้มาซื้อซองเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่2 ระยะ 30 เมตร
2016/08/15รายงานผู้มาซื้อซองรถบรรทุกขนาด4ตัน6ล้อ