รายงานผู้มายื่นซองสอบราคา

DateTitle
2017/09/20รายชื่อผู้ยื่นซอง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคศล.และเชื่อมท่อระบายน้ำ ซอยถ้ำหว้า3 หมู่5
2017/09/20รับซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมต่อสร้างระบบน้ำซ.ข้างวัดประดิษฐ์ หมู่3
2017/08/16ผู้ยื่นซอง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซ.ข้างวัดประดิษฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2017/03/27ยื่นซองก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่2 ระยะ30 ม.
2017/03/23ยื่นซองก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่3 ระยะ37 ม.
2017/02/10ยื่นซองคันดินเสริมตลิ่ง หมู่ 1-3
2016/08/12ผู้มายื่นซองสอบราคารถบรรทุก