รับซองสอบราคา

DateTitle
2017/12/21ประกาศผู้มายื่นซองก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหมู่2ระยะทาง30.00เมตร2017-12-21 09:56:57
2017/09/20รายชื่อผู้ยื่นซอง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคศล.และเชื่อมท่อระบายน้ำ ซอยถ้ำหว้า3 หมู่52017-09-20 07:02:52
2017/09/20รับซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมต่อสร้างระบบน้ำซ.ข้างวัดประดิษฐ์ หมู่32017-09-20 06:55:24
2017/08/16ผู้ยื่นซอง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซ.ข้างวัดประดิษฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2017-08-16 07:27:50
2017/03/23ยื่นซองก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่3 ระยะ37 ม.2017-03-23 06:41:25
2017/02/10ยื่นซองคันดินเสริมตลิ่ง หมู่ 1-32017-02-10 02:05:37
2016/08/12ผู้มายื่นซองสอบราคารถบรรทุก2016-08-12 07:40:39