สมาชิกสภา อบต.

p18

p19        p20

p21      p23

                                                                                   p25       p24

                                                                                    p27      p26

                                                                                      untitled-1   p19

                                                                                   p28     p29

                                                                                   p31     p30