เจดีย์แดง

ประวัติเจดีย์แดง

18670876_1609565199054069_1536900862440434982_n

ก่อสร้างเจดีย์แดงไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์เจดีย์ สามารถสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 23 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานทางด้านพงศาวดารที่ระบุว่า เมื่อปีจุลศักราช 1064 ปีมะเมีย จัดวาศก(พ.ศ.2245)สมเด็จพระเจ้าเสือ(ขุนหลวงสรศักดิ์)เสด็จมาล้อมช้างเถื่อนในป่าเพชรบุรีครั้งหนึ่ง ซึ่งยังคงปรากฏชื่อบ้าน “ไร่พะเนียด” อยู่ในปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นว่า บริเวณนี้น่าจะเคยเป็นที่ตั้งของเพนียดคล้องช้างมาก่อน ดังนั้นจึงอาจสันนิษฐานได้ว่า สมเด็จพระเจ้าเสือโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์แดงขึ้นในคราวที่เสด็จมาล้อมช้างป่าที่เมืองเพชรบุรี

J-Dee Dang (Red Pakoda)

The founding date of J-Dee Dang is not clearly recorded. However, seen from the architectural structure of J-Dee Dang, it is estimated that it was built in 1702. There are historical evidences that Suriyenthrathibodi, the king of Ayutthaya once came to Petchaburi Province in order to catch elephants. According to the historical record, Rai-Panied is the place that Suriyenthrathibodi visited then. Therefore, it is predicted that he might be the one that built J-Dee Dang there.

dji_0355dji_0358dji_0361