แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

DateTitle
2018/08/20แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ2561(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1)2018-08-20 07:26:06
2017/10/25แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ25612017-10-25 08:35:04
2016/10/15ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.25602016-10-15 11:09:35
2015/10/15ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปี๒๕๕๙2015-10-15 11:16:38