แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง4 ปี

DateTitle
2018/07/12ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี 2561-2563 ครั้งที่ 12018-07-12 08:02:01
2018/05/28แผนอัตรากำลัง3ปี2561-25632018-05-28 08:40:29
2017/10/04แผนอัตรากำลัง3ปี2560-25632017-10-04 06:48:02
2016/01/15แผนอัตรากำลังพนักงาน3ปี2016-01-15 09:39:00