TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แนะนำตลาดบ้านหม้อ

แนะนำตลาดบ้านหม้อ

มาชิม ช๊อป ใช้ ได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นแนวถนนบันไดอิฐ ที่มีทั้งวัน ทุกวัน

หรือจะเป็นบริเวณหน้าวัดประดิษฐวนาราม หมู่ที่ 2 ที่พร้อมให้บริการช่วงเย็น

และตลาดเพชรไพบูลย์ พลาซ่า ที่ให้บริการเช้า ยันค่ำ

 

alt   alt   alt

 

                              alt

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.