TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พิธีส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 35 ชุด โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "คนบ้านหม้อไม่ทอดทิ้งกัน"

alt
 
        เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 35 ชุด ให้กับสถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยมีคุณพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องคุรภัฑ์ทางการแพทย์ และมีนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เป็นผู้รับมอบ โดยมีรายนามผู้บริตจาค ดังนี้

                1. นายพงศ์ศักดิ์  เกตุสวัดิวงศ์  บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต 10 เครื่อง
                2. มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง
                3. นายสุพจน์  เพชราภิรัชต์  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ 1เครื่อง
                4. นายจำนงค์  ตันติรัตนโอภาส  และครอบครัว  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ 1เตรื่อง ,เครื่องวัดค่่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 10เครื่อง ,เครื่องดูดเสมหะ 6 เครื่อง
                5. นางวรรณรัชต์  อุ๋ยตระกูล  และครอบครัว  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง
                6. นางสาวทัศนีย์  กาญจวสะ  และครอบครัว  บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง
                7. นางวิรัลพัชร  วิจิตตปัญญารักษ์  บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 10 เครื่อง

** ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง**
 
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.