อบต.บ้านหม้อ ร่วมกับ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรตำบลบ้านหม้อ ประจำปี 2564

alt

 
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อหม้อ ร่วมกับ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรตำบลบ้านหม้อ ประจำปี 2564 ขอให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เมื่อทำการปลูกข้าว (ภายใน 15 วัน) หรือปลูกผลิตผลทางการเกษตรแล้ว  ให้ติดต่อขอรับเอกสารปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน และเวลาราชการ
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก

Scan QR Code หรือ คลิก
alt
ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บ้านหม้อ

   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.