TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

กองสวัสดิการฯ มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "คนบ้านหม้อไม่ทอดทิ้งกัน"

alt
 
        วันที่ 1 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านหม้อ ได้จัดทำถุงยังชีพ  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่องห้ามบุคคลเข้าหรือออกในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งมีการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 โดยให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีผู้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย ให้ดำเนินการช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ และน้ำดื่มพร้อมข้าวสาร จากบริษัทโตโยต้าเมืองเพชร
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.