กองสวัสดิการฯ มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "คนบ้านหม้อไม่ทอดทิ้งกัน"

alt
 
        วันที่ 1 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านหม้อ ได้จัดทำถุงยังชีพ  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัวในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่องห้ามบุคคลเข้าหรือออกในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งมีการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 โดยให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีผู้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย ให้ดำเนินการช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ และน้ำดื่มพร้อมข้าวสาร จากบริษัทโตโยต้าเมืองเพชร
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก

Scan QR Code หรือ คลิก
alt
ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บ้านหม้อ

   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.