TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

อบต.บ้านหม้อ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี พร้อมป้องกันน้ำท่วม

alt

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกอบต บ้านหม้อ  นายสอย ปานแก้ว รองนายก อบต.บ้านหม้อ พร้อมผู้นำชุมชนหมู่ที่1 ลงพื้นที่มอบกระเช้าขอบคุณนายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี ที่ได้จัดทำโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำบริเวณประตูน้ำ หน้าที่ทำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดเหตุน้ำท่วม

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.