TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

อบต.บ้านหม้อ มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

alt

        วันที่ 6 กันยายน 2564 นายสอย ปานแก้ว รองนายกอบต.บ้านหม้อ  นางสุภาภร จิราณิชชกุล มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน โดยมีผู้แทน นายสันต์ พิชญวุฒิกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  นายกิตติชัย สนสด ส.อบต. หมู่ที่ 5 และ นายณัฐชนน พานิชวิทย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เพื่อนำไปใช้ในการเล่นกีฬาและออกกำลังในหมู่บ้านต่อไป

 

alt

alt

alt

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.