TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สภาเด็กและเยาวชนบ้านหม้อ ทาสีเครื่องออกกำลังกาย ม.6 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้ในการออกกำลังกาย

alt

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ โดยนายพัชร อินสวัสดิ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ และคณะบริหารสภาเด็กฯ ร่วมกันทาสีเครื่องออกกำลังกาย ม.6 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้เครื่องออกกำลังกายในการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.