สภาเด็กและเยาวชนบ้านหม้อ ทาสีเครื่องออกกำลังกาย ม.6 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้ในการออกกำลังกาย

alt

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ โดยนายพัชร อินสวัสดิ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ และคณะบริหารสภาเด็กฯ ร่วมกันทาสีเครื่องออกกำลังกาย ม.6 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้เครื่องออกกำลังกายในการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก

Scan QR Code หรือ คลิก
alt
ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บ้านหม้อ

   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.