เน็ตป๊าม้า (Net PAMA) หลักสูตรออนไลน์สอนเทคนิคเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมเด็ก...ทุกที่ทุกเวลา

alt

        เน็ตป๊าม้า (Net PAMA) Positive Parenting … Anywhere Anytime หลักสูตรออนไลน์สอนเทคนิคเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมเด็ก...ทุกที่ทุกเวลา หลักสูตรออนไลน์วิชาเลี้ยงลูกรักแบบ 101 จากโครงการเน็ตป๊าม้า (Net PAMA) คัมภีร์ที่รวบรวมเทคนิคการเลี้ยงลูกเชิงบวก เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจ และสามารถปรับพฤติกรรมลูกได้อย่างเหมาะสม

        เน็ตป๊าม้า (Net PAMA) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกวัย 6-12 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองมีเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็กอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และฝึกให้ผู้ปกครองมีทักษะในการรับมือกับปัญหาพฤติกรรมของลูก โดยมี รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เจ้าของเพจสมาธิสั้นแล้วไง เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับทีมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จากกรมสุขภาพจิตและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนักจิตวิทยาเด็กอีกหลายท่าน ในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งแน่นอนโครงการนี้ผ่านการวิจัยโดยมีผู้ปกครองที่ได้ทดลองเรียนและจบหลักสูตรไปแล้วกว่า 200 คน และพบว่าเน็ตป๊าม้ามีประโยชน์และช่วยผู้ปกครองได้จริง ซึ่งเป็นการยืนยันประสิทธิผลของหลักสูตรเน็ตป๊าม้า

คุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจ
เว็บไชต์เน็ตป๊าม้า (Net PAMA) เปิดให้ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าเรียนได้ฟรีที่เว็บไซต์ www.netpama.com ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้จาก fanpage Net PAMA: เน็ต ป๊าม้า
https://www.facebook.com/netpama.101/

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก

Scan QR Code หรือ คลิก
alt
ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บ้านหม้อ

   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.