TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

กิจกรรมมนต์รักษ์ เจดีย์แดง

วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

มนต์รักษ์ เจดีย์แดง กิจกรรมภายในงานสรงน้ำพระประจำวันเกิด ชมการแสดงวัฒนธรรม ถ่ายรูปเจดีย์ย์แดง เล่นเกมโบราณ 

ชมภาพเก่าเล่าเรื่อง และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.