แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านหม้อ 24
2 รายงานการติดตามประเมินผล ปี2563 อบต.บ้านหม้อ 22
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บ้านหม้อ งานประชาสัมพันธ์2 123
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) อบต.บ้านหม้อ 116
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560-2562 อบต.บ้านหม้อ 69
6 แผนพัฒนา อบต.บ้านหม้อ 2560 อบต.บ้านหม้อ 67

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก

Scan QR Code หรือ คลิก
alt
ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บ้านหม้อ

   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.