TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานกิจการสภา อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 ประกาศกำหนดสมัยประชุม 2566 งานประชาสัมพันธ์2 180
12 รายงาน การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/2565 งานประชาสัมพันธ์ 410
13 รายงาน การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2565 ครั้งที่2 งานประชาสัมพันธ์ 408
14 รายงาน การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2565 ครั้งที่1 งานประชาสัมพันธ์ 496
15 รายงาน การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 ครั้งที่2 งานประชาสัมพันธ์ 524
16 รายงาน การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 ครั้งที่1 งานประชาสัมพันธ์ 525
17 รายงาน การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2565 งานประชาสัมพันธ์ 517
18 รายงาน การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2565 งานประชาสัมพันธ์ 436
19 รายงาน การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่2 งานประชาสัมพันธ์ 490
20 รายงาน การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่1 งานประชาสัมพันธ์ 446

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.