TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศราคากลาง อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางจัดซือจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนฯ ซอยถ้ำหว้าม.5 งานประชาสัมพันธ์2 5
2 การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางจัดซือจัดจ้างโครงการปับปรุงถนนฯ ซอยภิรมย์สุขม.3 งานประชาสัมพันธ์2 4
3 เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.เคียงนา ม.6 งานประชาสัมพันธ์2 25
4 เปิดเผยราคากลางและคำนวนราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมไฟฟ้าเขตและบัวเพชร ม.4 งานประชาสัมพันธ์2 35
5 เปิดเผยราคากลางฯการจัดซื้อจัดจ้าง โครงกาปรับปรุงถนนคสล.ซ.ชลประทาน4 ม.3 งานประชาสัมพันธ์2 28
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด งานประชาสัมพันธ์2 183
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งานปรับปรุงบันไดลงท่าน้ำเหมืองทะโมน งานประชาสัมพันธ์2 67
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการพัฒนาระบบคมนาคมรองรับการขยายฐานธุรกิจตัวเมืองฯ งานประชาสัมพันธ์2 62
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน 6ล้อแบบอัดท้าย งานประชาสัมพันธ์2 137
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพบ.ถ.44002 หมู่3 งานประชาสัมพันธ์2 137

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.