TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 67 (สอ.บ้านหม้อ) งานประชาสัมพันธ์2 94
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2567 งานประชาสัมพันธ์2 218
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย..67 (สอ.บ้านหม้อ) งานประชาสัมพันธ์2 166
4 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567 (ITA-O16) อบต.บ้านหม้อ 226
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 67 งานประชาสัมพันธ์ 224
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 67 งานประชาสัมพันธ์ 182
7 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.67) งานประชาสัมพันธ์2 168
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.67 (สอ.บ้านหม้อ) งานประชาสัมพันธ์2 134
9 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สถานีอนามัย)ไตรมาสที่2ปี67 งานประชาสัมพันธ์2 200
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.67 (สอ.บ้านหม้อ) งานประชาสัมพันธ์2 99

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.