TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.66 งานประชาสัมพันธ์2 360
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.66 (สอ.บ้านหม้อ) งานประชาสัมพันธ์2 99
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานประชาสัมพันธ์ 377
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 งานประชาสัมพันธ์ 379
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.66 (สอ.บ้านหม้อ) งานประชาสัมพันธ์2 130
26 รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 (ก.ค.66-ก.ย.66).pdf งานประชาสัมพันธ์2 139
27 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2566 งานประชาสัมพันธ์2 425
28 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 งานประชาสัมพันธ์ 808
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.66 (สอ.บ้านหม้อ) งานประชาสัมพันธ์2 134
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 งานประชาสัมพันธ์2 362

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.