TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 งานประชาสัมพันธ์2 627
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 งานประชาสัมพันธ์2 5759
43 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (สถานีอนามัยฯ) งานประชาสัมพันธ์2 601
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(อนามัย) มี.ค.66 งานประชาสัมพันธ์2 344
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 งานประชาสัมพันธ์2 508
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(อนามัย) ก.พ.66 งานประชาสัมพันธ์2 439
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 งานประชาสัมพันธ์2 882
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 งานประชาสัมพันธ์2 604
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (อนามัย) ม.ค.66 งานประชาสัมพันธ์2 350
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2565 งานประชาสัมพันธ์2 455

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.