TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
111 แนะนำจุดถ่ายรูป ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ 739
112 ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 1779
113 คำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่3 อบต.บ้านหม้อ 1062
114 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง (4 อัตรา) งานประชาสัมพันธ์2 729
115 คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ งานประชาสัมพันธ์2 741
116 รู้จักป้องกันตัวเองจากโควิด-19 และการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโควิด-19 งานประชาสัมพันธ์2 622
117 ศูนย์ข้อมูลตำบลบ้านหม้อ Administrator 768
118 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2562 อบต.บ้านหม้อ 880
119 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี 2563 งานประชาสัมพันธ์2 725
120 ประกาศผลรายชื่อ ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์2 638

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.