TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ข่าวปรพชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการฯ กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่2) งานประชาสัมพันธ์ 106
22 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการฯ การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา งานประชาสัมพันธ์ 104
23 การสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน งานประชาสัมพันธ์2 139
24 รณรงค์งดสํบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 65 งานประชาสัมพันธ์2 72
25 โครงการตรวจคัดกรอง"มะเร็งต่อมลูกหมาก" งานประชาสัมพันธ์ 405
26 แผนลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี2565 งานประชาสัมพันธ์2 96
27 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. งานประชาสัมพันธ์2 682
28 กักตัวปลอดภัย 14วิธี งานประชาสัมพันธ์2 321
29 ลงพื้นที่ตรวจจคัดกรองโควิด19 แก่พ่อค้าแม่ค้าตำบลบ้านหม้อ งานประชาสัมพันธ์2 100
30 จดหมายข่าวประจำปี2565 งานประชาสัมพันธ์ 499

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.