TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 งานประชาสัมพันธ์ 593
22 ตรวจสุขภาพฟันโรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ หมู่5 ประจำปี 2565 งานประชาสัมพันธ์2 285
23 ประกาศ จากสภาขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา วันที่ 5 ส.ค.2565 งานประชาสัมพันธ์ 319
24 ลงพื้นที่ให้ความรู้และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน งานประชาสัมพันธ์2 273
25 ห้าม ติดประกาศหรือป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต งานประชาสัมพันธ์ 301
26 ข่าวปรพชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการฯ กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่2) งานประชาสัมพันธ์ 293
27 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการฯ การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา งานประชาสัมพันธ์ 290
28 การสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน งานประชาสัมพันธ์2 344
29 รณรงค์งดสํบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 65 งานประชาสัมพันธ์2 267
30 โครงการตรวจคัดกรอง"มะเร็งต่อมลูกหมาก"ประจำปี 2565 งานประชาสัมพันธ์ 589

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.