TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 จดหมายข่าวประจำปี2565 งานประชาสัมพันธ์ 566
32 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมมนต์รักษ์ เจดีย์แดง งานประชาสัมพันธ์ 707
33 ขอแจ้งประกาศการยกเลิกการให้ความช่วยเหลือ โควิด19 งานประชาสัมพันธ์2 270
34 ประชุมประชาคม 24 มีนาคม 2565 อบต.บ้านหม้อ 679
35 ประชุมประชาคม 22 มีนาคม 2565 อบต.บ้านหม้อ 424
36 ประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือประช่คมท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 146
37 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 373
38 ประกาศรายชื่อผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน6อัตรา งานประชาสัมพันธ์2 403
39 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือฯ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านหม้อ 318
40 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือฯ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านหม้อ 313

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.