TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพบุคลากรให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายกายและจิตใจ งานประชาสัมพันธ์2 130
32 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โปรดไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.บ้านหม้อ 521
33 สอ.บ้านหม้อ รณรงค์ให้ความรู้ในการดำเนินเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก งานประชาสัมพันธ์2 165
34 ประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดยาพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ งานประชาสัมพันธ์2 518
35 อบต.สัญจร ประจำปี 2566 งานประชาสัมพันธ์2 665
36 เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 งานประชาสัมพันธ์2 2093
37 งานสิ่งแวดล้อม พร้อม อถล.ขอเชิญประชาชนที่สนใจ ติดต่อขอรับน้ำหมักชีวภาพได้ ฟรี งานประชาสัมพันธ์2 135
38 เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม บ้านหม้ออมยิ้ม 2566 งานประชาสัมพันธ์2 389
39 การกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2566 งานประชาสัมพันธ์2 227
40 จดหมายข่าว ประจำปี2566 งานประชาสัมพันธ์ 512

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.