TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือประช่คมท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 277
42 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 504
43 ประกาศรายชื่อผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน6อัตรา งานประชาสัมพันธ์2 545
44 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือฯ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านหม้อ 445
45 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือฯ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านหม้อ 440
46 ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน งานประชาสัมพันธ์ 791
47 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 837
48 รายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณปี2564 งานประชาสัมพันธ์ 551
49 ประชุมติดตามงานหัวหน้าส่วนราชการ 7 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านหม้อ 458
50 ประชุมประชาคม 26 มกราคม 2565 อบต.บ้านหม้อ 493

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.