TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 จดหมายข่าวประจำปี2565 งานประชาสัมพันธ์ 776
62 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมมนต์รักษ์ เจดีย์แดง งานประชาสัมพันธ์ 895
63 ขอแจ้งประกาศการยกเลิกการให้ความช่วยเหลือ โควิด19 งานประชาสัมพันธ์2 619
64 ประชุมประชาคม 24 มีนาคม 2565 อบต.บ้านหม้อ 859
65 ประชุมประชาคม 22 มีนาคม 2565 อบต.บ้านหม้อ 684
66 ประชาสัมพันธ์ การประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือประช่คมท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 384
67 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 631
68 ประกาศรายชื่อผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน6อัตรา งานประชาสัมพันธ์2 661
69 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือฯ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านหม้อ 608
70 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือฯ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านหม้อ 566

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.