TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
71 ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน งานประชาสัมพันธ์ 954
72 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 1005
73 รายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณปี2564 งานประชาสัมพันธ์ 712
74 ประชุมติดตามงานหัวหน้าส่วนราชการ 7 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.บ้านหม้อ 626
75 ประชุมประชาคม 26 มกราคม 2565 อบต.บ้านหม้อ 665
76 ประชุมประชาคม 25 มกราคม 2565 อบต.บ้านหม้อ 598
77 มาตรการป้องกันและควบคุม covid-19 งานประชาสัมพันธ์2 557
78 ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านน หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อราชการ อบต.บ้านหม้อ งานประชาสัมพันธ์ 654
79 คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเลือกตั้ง อบต. งานประชาสัมพันธ์ 718
80 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง2564 งานประชาสัมพันธ์ 674

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.