TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศผลรายชื่อ ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์2 329
92 พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 งานประชาสัมพันธ์2 354
93 ประกาศการสรรรหา รับพนักงานจ้างทั่วไป 1ตำแหน่ง 2อัตรา งานประชาสัมพันธ์2 330
94 การสรรรหาพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (เงินบำรุงอนามัย) งานประชาสัมพันธ์2 373
95 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อบต.บ้านหม้อ 338
96 เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.บ้านหม้อ 352
97 สนามกีฬาภายในตำบลบ้านหม้อ งานประชาสัมพันธ์2 307
98 รายงานข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV อบต.บ้านหม้อ 656
99 ขอเชิญผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข” อบต.บ้านหม้อ 367
100 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Administrator 332

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.