TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน อบต.บ้านหม้อ 782
92 ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคลัมปิ สกิน ในโคกระบือ งานประชาสัมพันธ์2 625
93 คำสั่งจ.เพชรบุรีเรื่อง การปรับระดับพื้นที่่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรี งานประชาสัมพันธ์2 712
94 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดCOVID-19 งานประชาสัมพันธ์2 1079
95 ความหมายของการทุจริต งานประชาสัมพันธ์ 1481
96 e-service อบต.บ้านหม้อ Administrator 3057
97 ติดต่อหน่วยงาน กองการศึกษา 2588
98 อบรมเกษตรปลอดภัย งานประชาสัมพันธ์ 665
99 ระยะแรกยังไม่อนุญาต “อปท.” จัดซื้อวัคซีนโควิด งานประชาสัมพันธ์2 763
100 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี 2564 อบต.บ้านหม้อ 647

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.