จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2023

TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 งานประชาสัมพันธ์ 192
2 โครงการตรวจคัดกรอง"มะเร็งต่อมลูกหมาก" งานประชาสัมพันธ์ 184
3 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. งานประชาสัมพันธ์2 455
4 กักตัวปลอดภัย 14วิธี งานประชาสัมพันธ์2 148
5 จดหมายข่าวประจำปี2565 งานประชาสัมพันธ์ 318
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมมนต์รักษ์ เจดีย์แดง งานประชาสัมพันธ์ 462
7 ขอแจ้งประกาศการยกเลิกการให้ความช่วยเหลือ โควิด19 งานประชาสัมพันธ์2 104
8 ประชุมประชาคม 24 มีนาคม 2565 อบต.บ้านหม้อ 281
9 ประชุมประชาคม 22 มีนาคม 2565 อบต.บ้านหม้อ 211
10 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 146

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.