TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
111 ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 1679
112 คำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่3 อบต.บ้านหม้อ 1031
113 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง (4 อัตรา) งานประชาสัมพันธ์2 701
114 คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ งานประชาสัมพันธ์2 696
115 รู้จักป้องกันตัวเองจากโควิด-19 และการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโควิด-19 งานประชาสัมพันธ์2 590
116 ศูนย์ข้อมูลตำบลบ้านหม้อ Administrator 737
117 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2562 อบต.บ้านหม้อ 843
118 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี 2563 งานประชาสัมพันธ์2 680
119 ประกาศผลรายชื่อ ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์2 609
120 ประกาศการสรรรหา รับพนักงานจ้างทั่วไป 1ตำแหน่ง 2อัตรา งานประชาสัมพันธ์2 672

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.