TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 งานประชาสัมพันธ์2 146
22 อสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย งานประชาสัมพันธ์2 141
23 จดหมายข่าวฉบับที่2 ประจำปี2566 งานประชาสัมพันธ์ 1479
24 กล่องโฟมใส่อาหาร ตัวการพาเสี่ยงมะเร็ง งานประชาสัมพันธ์2 123
25 กฎกระทรวง กําหนดสิงอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 งานประชาสัมพันธ์2 173
26 6 วิธีลดการใช้ถุงพลาสติก งานประชาสัมพันธ์2 124
27 ดูแลตนเองช่วงหน้าฝน งานประชาสัมพันธ์2 602
28 ส่งเสริมให้บุคลากร รู้จักประโยชน์การออม งานประชาสัมพันธ์2 131
29 ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ อบต.บ้านหม้อ 491
30 แนวทางเมื่อตรวจ Covid19 พบ 2ขีด งานประชาสัมพันธ์2 476

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.