TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 อบต.บ้านหม้อ ร่วมกับ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรตำบลบ้านหม้อ ประจำปี 2564 กองการศึกษา 330
32 คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กองการศึกษา 9856
33 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน อบต.บ้านหม้อ 237
34 เรื่องการขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 งานประชาสัมพันธ์2 324
35 ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคลัมปิ สกิน ในโคกระบือ งานประชาสัมพันธ์2 199
36 คำสั่งจ.เพชรบุรีเรื่อง การปรับระดับพื้นที่่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรี งานประชาสัมพันธ์2 154
37 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดCOVID-19 งานประชาสัมพันธ์2 506
38 ความหมายของการทุจริต งานประชาสัมพันธ์ 170
39 e-service อบต.บ้านหม้อ Administrator 482
40 ติดต่อหน่วยงาน อบต.บ้านหม้อ 578

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.