TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ลงพื้นที่ตรวจตลาด/ร้านค้า/แผงลอย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุข งานประชาสัมพันธ์2 162
42 ระเบียบสภาฯ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติฯ งานประชาสัมพันธ์2 138
43 ประกาศ จากสภาขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต. งานประชาสัมพันธ์ 467
44 ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน Citizen Feedback งานประชาสัมพันธ์ 506
45 ประชาสัมพันธ์เรื่องของสัญลักษณ์ อถล. งานประชาสัมพันธ์2 139
46 เชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก งานประชาสัมพันธ์2 135
47 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 งานประชาสัมพันธ์ 695
48 ตรวจสุขภาพฟันโรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ หมู่5 ประจำปี 2565 งานประชาสัมพันธ์2 462
49 ประกาศ จากสภาขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา วันที่ 5 ส.ค.2565 งานประชาสัมพันธ์ 421
50 ลงพื้นที่ให้ความรู้และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน งานประชาสัมพันธ์2 391

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.