TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 อบรมเกษตรปลอดภัย งานประชาสัมพันธ์ 113
42 ระยะแรกยังไม่อนุญาต “อปท.” จัดซื้อวัคซีนโควิด งานประชาสัมพันธ์2 219
43 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 งานประชาสัมพันธ์2 227
44 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี 2564 อบต.บ้านหม้อ 180
45 มาตรการห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าออกจังหวัดเพชรบุรี งานประชาสัมพันธ์2 191
46 มาตรการการเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพชรบุรี งานประชาสัมพันธ์2 183
47 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี2563 งานประชาสัมพันธ์2 209
48 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางโครงการเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งานประชาสัมพันธ์2 282
49 สาระน่ารู้ วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง งานประชาสัมพันธ์2 219
50 กำหนดสถานที่เลือกตั้ง นายก/สมาชิก อบจ. เขตเลือกตั้งที่6 งานประชาสัมพันธ์2 213

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.