TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 รู้จักป้องกันตัวเองจากโควิด-19 และการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโควิด-19 งานประชาสัมพันธ์2 142
62 ศูนย์ข้อมูลตำบลบ้านหม้อ Administrator 233
63 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2562 อบต.บ้านหม้อ 293
64 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี 2563 งานประชาสัมพันธ์2 126
65 เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2563 งานประชาสัมพันธ์2 245
66 ประกาศผลรายชื่อ ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์2 147
67 พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 งานประชาสัมพันธ์2 164
68 ประกาศการสรรรหา รับพนักงานจ้างทั่วไป 1ตำแหน่ง 2อัตรา งานประชาสัมพันธ์2 145
69 การสรรรหาพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (เงินบำรุงอนามัย) งานประชาสัมพันธ์2 165
70 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อบต.บ้านหม้อ 158

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.