TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
71 ติดต่อหน่วยงาน กองการศึกษา 1735
72 อบรมเกษตรปลอดภัย งานประชาสัมพันธ์ 464
73 ระยะแรกยังไม่อนุญาต “อปท.” จัดซื้อวัคซีนโควิด งานประชาสัมพันธ์2 566
74 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี 2564 อบต.บ้านหม้อ 543
75 มาตรการห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าออกจังหวัดเพชรบุรี งานประชาสัมพันธ์2 532
76 มาตรการการเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพชรบุรี งานประชาสัมพันธ์2 524
77 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี2563 งานประชาสัมพันธ์2 675
78 การกำหนดราคาเกณฑ์กลางโครงการเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งานประชาสัมพันธ์2 611
79 สาระน่ารู้ วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง งานประชาสัมพันธ์2 589
80 กำหนดสถานที่เลือกตั้ง นายก/สมาชิก อบจ. เขตเลือกตั้งที่6 งานประชาสัมพันธ์2 550

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.