TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง2564 งานประชาสัมพันธ์ 705
82 เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 งานประชาสัมพันธ์2 768
83 เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานประชาสัมพันธ์2 772
84 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานประชาสัมพันธ์2 603
85 เผยแพร่ข่าวเลขที่ 84/2564 วันที่ 27 กันยายน 2564 งานประชาสัมพันธ์2 658
86 เน็ตป๊าม้า (Net PAMA) หลักสูตรออนไลน์สอนเทคนิคเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมเด็ก...ทุกที่ทุกเวลา กองการศึกษา 1111
87 คู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน กองการศึกษา 1153
88 เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ งานประชาสัมพันธ์2 653
89 อบต.บ้านหม้อ ร่วมกับ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรตำบลบ้านหม้อ ประจำปี 2564 กองการศึกษา 878
90 คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กองการศึกษา 20248

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.