TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 สาระน่ารู้ในวันนี้ขอเสนอ การคัดแยกขยะ งานประชาสัมพันธ์2 194
82 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสายประเพณีสงกรานต์ “เที่ยวสนุก ยุคเก๋าเก๋า เที่ยวงานวัดเฮฮา โจ๊ะโจ๊ะพรึมพรึม” อบต.บ้านหม้อ 138
83 ประกาศ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 อบต.บ้านหม้อ 143
84 อบ ต.บ้านหม้อ ขอความร่วมมือจากประชาชนงดการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดควัน กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งที่มีพิษ ฝุ่นละออง เขม่าเถ้า อบต.บ้านหม้อ 157
85 อบต.บ้านหม้อ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2562 อบต.บ้านหม้อ 147
86 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี 2562 งานประชาสัมพันธ์2 123
87 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอก/ในเขตเลือกตั้ง อบต.บ้านหม้อ 148
88 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต.บ้านหม้อ 139
89 เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2562 งานประชาสัมพันธ์2 385
90 ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้นและไพ่ ประจำปี2562 อบต.บ้านหม้อ 150

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.