TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านหม้อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จัดการประชุมทางวิชาการ งานประชาสัมพันธ์2 131
2 กิจกรรมวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2566 งานประชาสัมพันธ์2 142
3 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ งานประชาสัมพันธ์2 151
4 โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน งานประชาสัมพันธ์2 195
5 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พ.ศ. 2566 งานประชาสัมพันธ์2 146
6 จัดกิจกรรมเก็บขยะ งานประชาสัมพันธ์2 121
7 จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ทุกส่วนราชการ งานประชาสัมพันธ์2 101
8 พัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร งานประชาสัมพันธ์2 113
9 เชิญชวนให้บุคลากรทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว งานประชาสัมพันธ์2 148
10 อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเข้าระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับพนักงานและผู้นำชุมชน งานประชาสัมพันธ์2 99

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.