TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สัญญาจ้างก่อสร้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยชลประทาน8หมู่ที่3 งานประชาสัมพันธ์2 9
2 สัญญาจ้างก่อสร้างถ.คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยชลประทาน6 งานประชาสัมพันธ์2 103
3 สัญญาจ้างปรับปรุงถ.คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.ภิรมย์สุขม.3 งานประชาสัมพันธ์2 127
4 สัญญาจ้างปรับปรุงถ.คสล.ซอยถ้ำหว้า หมู่5 งานประชาสัมพันธ์2 141
5 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซ.เคียงนาม.6 งานประชาสัมพันธ์2 256
6 สัญญาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมซอยไฟฟ้าเขตและบัวเพชร หมู่ที่4 งานประชาสัมพันธ์2 177
7 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.ซ.ชลประทาน4 ม.3 งานประชาสัมพันธ์2 311
8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสสายทางพบ.ถ.44-002 บ้านเหมืองทะโมน งานประชาสัมพันธ์2 248
9 สัญญาจ้างก่อสร้างการขยายฐานธุรกิจตัวเมืองเพชรบุรี บ้านดอนเจริญสระพัง งานประชาสัมพันธ์2 195
10 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบันไดลงท่าน้ำเหมืองทะโมน ม.3โดยการคัดเลือก งานประชาสัมพันธ์2 252

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 25

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 16
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 17
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 18
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 21 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.